Voorwaarden voor de “Niet goed = Geld terug” actie:

  1. Deze actie is niet geldig op producten of diensten die worden aangeboden tegen aanbiedingsprijzen. Alleen de reguliere prijzen komen in aanmerking voor de “Niet goed = Geld terug” actie.
  2. De actie is uitsluitend van toepassing op het maandpakket . Andere pakketten, zoals jaarabonnementen of bundelpaketten, zijn niet geldig voor deze actie.
  3. Elke gebruiker, apparaat, device of IP-adres kan slechts één keer gebruikmaken van deze actie. Dit betekent dat een persoon, ongeacht het aantal accounts, apparaten, of IP-adressen, slechts één keer aanspraak kan maken op de “Niet goed = Geld terug” garantie.
  4. Pandora behoudt zich het recht voor om de beslissing te nemen of een verzoek tot terugbetaling wordt gehonoreerd. Wij zullen de ingediende claim zorgvuldig beoordelen en bepalen of deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. Onze beslissing is definitief en niet aanvechtbaar.
  5. Deze actie is uitsluitend geldig voor klanten die zich bevinden in Nederland. Verzoeken tot terugbetaling van klanten buiten Nederland worden niet geaccepteerd.
  6. Om aanspraak te maken op de “Niet goed = Geld terug” actie, dient de klant binnen een specifieke periode,7 dagen na aankoop, een geldig verzoek tot terugbetaling in te dienen. Het verzoek moet de reden voor de ontevredenheid duidelijk uiteenzetten en kan worden ingediend per e-mail naar de klantenservice.
  7. De terugbetaling zal worden verstrekt in de vorm van de oorspronkelijke betaalmethode die werd gebruikt bij de aankoop. Afhankelijk van de verwerkings- en overboekingsperioden kan het enige tijd duren voordat de terugbetaling is verwerkt en zichtbaar is op de rekening van de klant.
  8. Eventuele kosten voor verzending, belastingen of toeslagen die zijn betaald tijdens de oorspronkelijke aankoop komen niet in aanmerking voor restitutie, tenzij anders vermeld.
  9. Deze “Niet goed = Geld terug” actie kan te allen tijde door het bedrijf worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op de officiële website van het bedrij